TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Strokovni svet društva

Prim. Darija Strah je članica več mednarodnih združenj, izobraževala se je doma in v tujini, je  avtorica mnogih člankov v domači in tuji literaturi. Prejela je Prešernovo študentsko nagrado in za 20. letno inovativno delo na področju ginekologije naziv primarij. V svoji ambulanti opravlja različne preiskave kot so pregled in UZ dojk, ginekološki pregledi, genetski testi Cancerscreen, vodenje in UZ preiskave  nosečnosti, Nuhalna svetlina, NIFTY test, vodenje menopavze in hormonsko svetovanje etc. Prim. Strahova je tudi članica strokovnega sveta Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, več o njenem delu pa si lahko preberete na www.strah.si.

Po končani Gimnaziji v Ljubljani leta 2006 sem se vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V času študija sem bil aktiven član Društva študentov medicine Slovenije v projektu za življenje, kjer smo laike učili prvo pomoč. Obstranske dejavnosti, kot so bila turistična vodenja, učenje smučanja in plavanja predšolskih in šolskih otrok, športno udejstvovanje na različnih področjih, predavanja na Rdečem križu, so v veliki meri zaznamovala moj študij. V višjih letnikih medicinske fakultete sem veliko časa prostovoljno namenjal delu na kirurški kliniki. Vedno me je zanimal hiter učinek in rezultat zdravljenja, kar je značilno za kirurške veje. Urologija me je pritegnila zaradi zelo

Doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med. je specialistka onkologije z radioterapijo. Študij medicine je zaključila leta 2001, specializacijo iz onkologije in magisterij iz biomedicine pa v letu 2009. Doktorirala je leta 2015 ter v istem letu postala docentka na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, v letu 2017 pa še docentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Zaposlena je na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer trenutno izpopolnjuje svoje znanje, saj opravlja drugo specializacijo iz Internistične onkologije. Deluje tudi na raziskovalnem področju, kjer izvaja številne klinične raziskave, sodeluje pri raziskovanju in delu v paliativni medicini ter komunikaciji z onkološkimi bolniki. Kot urednica je še s tremi raziskovalci izdala