TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Organi društva

Prim. Darija Strah je članica več mednarodnih združenj, izobraževala se je doma in v tujini, je  avtorica mnogih člankov v domači in tuji literaturi. Prejela je Prešernovo študentsko nagrado in za 20. letno inovativno delo na področju ginekologije naziv primarij. V svoji ambulanti opravlja različne preiskave kot so pregled in UZ dojk, ginekološki pregledi, genetski testi Cancerscreen, vodenje in UZ preiskave  nosečnosti, Nuhalna svetlina, NIFTY test, vodenje menopavze in hormonsko svetovanje etc. Prim. Strahova je tudi članica strokovnega sveta Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan, več o njenem delu pa si lahko preberete na www.strah.si.

Po končani Gimnaziji v Ljubljani leta 2006 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V času študija je bil aktiven član Društva študentov medicine Slovenije v projektu Za življenje, kjer je laično javnost izobraževal o nudenju prve pomoči in uporabe avtomatskega defibrilatorja. Obstranske dejavnosti, kot so bila predavanja na Rdečem križu, so v veliki meri zaznamovala njegovo študijsko obdobje. V višjih letnikih medicinske fakultete je veliko časa prostovoljno namenjal delu na kirurški kliniki. Vedno so ga zanimali hitri učinki in rezultati zdravljenja, kar je značilno za kirurške veje. Urologija ga je pritegnila zaradi zelo zanimive in specifične patologije, diagnostičnih metod ter

Doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med. je specialistka onkologije z radioterapijo in internistične onkologije. Študij medicine je zaključila leta 2001, specializacijo iz onkologije in magisterij iz biomedicine pa v letu 2009. Doktorirala je leta 2015 ter v istem letu postala docentka na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, v letu 2017 pa še docentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Leta 2021 je dokončala drugo specializacijo iz internistične onkologije. Zaposlena je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Deluje tudi na raziskovalnem področju, kjer sodeluje pri raziskovanju in delu v paliativni medicini ter komunikaciji z onkološkimi bolniki. Kot urednica je še s tremi raziskovalci izdala knjigo pod okriljem

Moje ime je Gregor Pirc in sem podpredsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan. Za rakom sem zbolel leta 1998 in tako začel novo življenjsko pot. Kasneje, leta 2004 sem se včlanil v Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in začel delati kot koordinator skupine za samopomoč moškim, ki je takrat delovala v okviru društva. Bil sem član upravnega odbora in skupščine društva, sem pa tudi avtor več prostovoljnih projektov, s katerimi smo osveščali celotno slovensko populacijo. Poleg Društva onkoloških bolnikov Slovenije sem tudi član Europe Donne, Europacolon Slovenija, Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo  in Ustanove Mali vitez. Leta 2016 pa smo se fantje

Pečovnik rojen 13.08.1977 v Slovenj Gradcu. Po izobrazbi sem diplomirani organizator turizma. V aprilu leta 2003 so mi na Onkološkem inštitutu postavili diagnozo Hodgkinov limfom. Po končanih terapijah sem si za cilj postavil, da s svojimi nasveti pomagam drugim. V obliki zgodbic sem sodeloval v knjižicah Maligni limfomi in Hodgkinov limfom. Za sodelovanje v OnkoManu sem se odločil, ker sem mnenja, da prostor v katerem živimo potrebuje aktivno moško društvo, ki opozarja na nepravilnosti v zdravstvenem sistemu, pripravlja »cool« projekte in bo začelo povezovati moške, ki se soočajo s problemi, ki jim jih postavlja diagnoza in jim omogoča aktivna druženja, pogovore o bolezni