TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Image Alt

Cilji, naloge, namen

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan je bilo ustanovljeno 20. 10. 2016 v Ljubljani in je prvo društvo v Sloveniji, ki je prvenstveno namenjeno moškim. To pa ne pomeni, da so člani lahko »samo« moški, ampak tudi družinski člani, prijatelji, strokovnjaki z različnih področij, ter vsi ljudje dobre volje, ki so pripravljeni pomagati obolelim in njihovim družinam, ko se soočijo s težko boleznijo, ki jo imenujemo rak.

Ustanovitelji že več kot 10 let prostovoljno delujemo na področju onkologije v sorodnih društvih, pa vendar kot moški nismo nikoli dobili prave priložnosti. Pravijo, da smo v primerjavi z ženskami bolj zaprti vase, ko je potrebno spregovoriti, kar je seveda res. Zato smo se tudi odločili, da ustanovimo svoje društvo, in tudi na tem področju začnemo razbijati tabuje in premikati meje.

Namen Društva je osveščati ljudi o zdravju in preventivi, nuditi samopomoč (ne glede na članstvo), razvijati prostovoljsko delo, obveščati ljudi o njihovih pravicah, opozarjati na problematiko v zdravstvu in prispevati k celostni rehabilitaciji bolnikov.

Cilji Društva:

 • Zahtevati dostopnost do optimalnega zdravljenja in diagnostike za vse bolnike
 • Zagotoviti dostopnost do kakovostne celostne oskrbe med zdravljenjem in po njej
 • Zagotoviti, da bolniki popolnoma razumejo vse predlagane možnosti zdravljenja, kot tudi morebitne vključitve v klinične študije, in da imajo pravico poiskati drugo mnenje
 • Pospeševati širjenje in izmenjavo novih informacij o raku, ter krepiti zavedanje o zgodnjem odkrivanju bolezni in njene ponovitve
 • Spodbujati člane za usposabljanje za prostovoljno delo
 • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo z medicinsko, socialno, psihološko in drugo problematiko s področja varovanja zdravja

Naloge Društva:

 • Opozarjanje javnosti in institucij o potrebah in težavah, s katerimi se srečujejo bolniki in svojci
 • Organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki predavanj in seminarjev, organizira športne, glasbene in podobne prireditve, ter projekte osveščanja
 • Organizira strokovno usposabljanje članov za prostovoljno delo, ter skrbi za njihovo sprotno izobraževanje
 • Zalaga in izdaja strokovno literaturo, glasilo…, ter priporoča glasila, zgibanke, publikacije drugih društev in organizacij
 • Organizira srečanja in sodeluje s sorodnimi društvi doma in v tujini
 • Sodeluje z zdravstvenimi ustanovami in osrednjo ustanovo za zdravljenje raka Onkološkim inštitutom

Težko si srečen če nisi zdrav. Tudi bogastva ne moreš uživati  če nisi zdrav. Tudi ljubiti je težko  če nisi zdrav. A ko si ponovno zdrav zmoreš vse. In mi bomo pokazali in dokazali, da skupaj lahko premikamo meje, sploh tiste v naših glavah. Zato vljudno vabljeni, da nas spoznate, ter se z nami na skupno pot podate.