TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Image Alt

onkoman.si

Vabilo na redno letno skupščino

Spoštovana članica, spoštovani član Društva OnkoMan,

vabimo vas na redno letno skupščino, ki bo potekala v torek, 21.3.2022 ob 17.30 uri, v prostorih podjetja

Roche, Stegne 13g, 1000 Ljubljana.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov skupščine.
3. Letno poročilo o delu društva za leto 2022.
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju za leto 2022
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2022
6. Predstavitev in poročilo o projektu “Dej se preglej 2022”
7. Predstavitev projekta “Sranje 2023”
8. Predstavitev aktivnosti in finančni načrt za leto 2023
9. Razno
10. Preiskušnja ter naročilo kolesarskih dresov
11. Druženje

Letna članarina (še vedno) znaša (zgolj) 12,00 evrov (1 eur/mesec), ki jo lahko poravnate na naš račun odprt pri
NLB:
SI56 0222 2026 2126 840
Društvo OnkoMan,
Ajdovščina 1,
1000 Ljubljana
Davčna št.: 20655240
S pripisom članarina 2023.

Z veseljem vas pričakujemo in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Matej Pečovnik
predsednik