TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Image Alt

onkoman.si

Onkonet okrogla miza – ali bo slovenska onkologija zmogla ustrezno poskrbeti za bolnike

Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET je 27. novembra 2017 pripravilo okroglo mizo z naslovom »Ali bo slovenska onkologija zmogla ustrezno poskrbeti za bolnike z rakom tudi v prihodnje?« 

Na okrogli mizi smo aktivno sodelovali in izmenjali mnenja in predloge vsi ključni deležniki oskrbe bolnikov z rakom: predsednica Združenja ONKO NET Kristina Modic, prof. dr. Branko Zakotnik – vodja Državnega programa za obvladovanje raka, Marjan Sušelj – direktor ZZZS, dr. Jožica Maučec Zakotnik – državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, prof. dr. Vesna Zadnik – vodja epidemiologije na OI, doc. dr. Vilijem Kovač – strokovni direktor OI, doc. dr. Tit Albreht, koordinator evropskega programa CANCON z NIJZ, dr. Zdenka Čebašek Travnik – predsednica Zdravniške zbornice, Gordana Lokajner – glavna medicinska sestra OI, Marko Kušar – predstavnik Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb v Sloveniji ter prim. Mojca Senčar – predstavnica Europe Donne Slovenija.

V razpravo so se vključili tudi številni predstavniki različnih društev bolnikov, zdravstveni strokovnjaki raznoterih medicinskih področij, ki so vključeni v obravnavo bolnikov z rakom in predstavniki farmacevtske industrije. Okroglo mizo je odlično vodila in povezovala Maja Južnic Sotlar, novinarka in dobra poznavalka področja onkologije.

Vtisi udeležencev okrogle mize in občinstva so, da omenjena razprava pomeni dober obet še tesnejšega sodelovanja vseh ključnih deležnikov zdravstvene in socialne oskrbe bolnikov z rakom, ki bo tvorno prispevalo k ohranitvi in nadaljnjemu razvoju pravic bolnikov z rakom v prihodnje.