TELEFON:        031 505 777

E-MAIL:         info@onkoman.si

NASLOV:     Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan

Image Alt

onkoman.si

Dr. Sebastian Jeršinovič

Po končani Gimnaziji v Ljubljani leta 2006 se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. V času študija je bil aktiven član Društva študentov medicine Slovenije v projektu Za življenje, kjer je laično javnost izobraževal o nudenju prve pomoči in uporabe avtomatskega defibrilatorja. Obstranske dejavnosti, kot so bila predavanja na Rdečem križu, so v veliki meri zaznamovala njegovo študijsko obdobje. V višjih letnikih medicinske fakultete je veliko časa prostovoljno namenjal delu na kirurški kliniki. Vedno so ga zanimali hitri učinki in rezultati zdravljenja, kar je značilno za kirurške veje. Urologija ga je pritegnila zaradi zelo zanimive in specifične patologije, diagnostičnih metod ter same kirurgije. Kariero zdravnika je začel v ZD Domžale, kjer je 2 leti delal kot urgentni zdravnik. Nato je v letu 2014 dobil specializacijo iz splošne kirurgije v Ljubljani ter se nato po dveh letih skupnega debla, usmeril v urologijo. V letu 2019 je opravil dodatno 6 mesečno izobraževanje na Univerzitetni kliniki Tübingen v Nemčiji pod mentorstvom Prof. Dr. Arnulfa Stanzla. Leta 2020  v Sloveniji opravi specialistični izpit iz urologije s pohvalo. Trenutno je zaposlen na Univerzitetni kliniki v Tübingenu, kjer se podrobneje ukvarja z rakom sečnega mehurja, iz katerega namerava v prihodnje tudi doktorirati. Svojo mednarodno urološko kariero namerava dopolniti z aktivnim udejstvovanjem na mednarodnih kongresih in aktivno sedelovati v strokovnem svetu Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan .